ANGST EN ANGSTTOESTANDEN

Angst is in haar verschillende vormen een fysiologisch antwoord van ons lichaam als reactie op één of meerdere spanningen afkomstig van externe of interne prikkels waar ons lichaam op reageert. Angst ervaart men gewoonlijk als een naar gevoel van onbehagen wat ons lichaam doet lijden.

Het is belangrijk te begrijpen dat angst, net als stress, natuurlijke reacties zijn die afhangen van het aanpassingsvermogen van ons lichaam aan externe prikkels die ons evenwicht veranderen; het is dus van belang dat ons lichaam, en vooral het zenuwstelsel, over de juiste middelen beschikt om deze situaties aan te gaan.

Er bestaat derhalve een aangeboren persoonlijke gemoedstoestand die is opgebouwd uit verwachtingen, anticipatie en inspanning en die reageert op interne en externe prikkels.

Het fundamentele verschil tussen een normale gemoedstoestand en pathologische angst ligt in het gevoel van onbehagen dat we ervaren wanneer we onder druk staan en bezorgd zijn terwijl externe– en interne prikkels afwezig zijn.

Men kan angst als volgt definiëren: wanneer ons zenuwstelsel voortdurend onrustig is en ons steeds de indruk geeft klaar te moeten staan om te reageren, ook zonder duidelijke reden of noodzaak, wanneer we zonder aanleiding op het punt staan om uit te barsten, wanneer we een reeks lichamelijk of psychologische signalen ervaren terwijl we ons evengoed kalm en ontspannen zouden kunnen voelen.

Gedurende de laatste 30 jaar heeft men kunnen constateren dat tenminste een derde van de wereldbevolking een angststoornis heeft gehad of kan krijgen. Dit komt door de radicale verandering in de menselijke samenleving die steeds meer met bezigheden te maken heeft die ons zenuwstelsel onder druk zetten.

Dankzij de eigenschappen van Gefermenteerd vis autolysaat en Magnesium komt de werking van Clavis Harmoniae tot uiting in de regulering van de zenuwen, de zenuwprikkels en de geestelijke belastbaarheid. Het zorgt voor meer stabiliteit en een verhoogd gevoel van welbehagen waardoor angststoornissen voorkomen kunnen worden.


Clavis Harmoniae website eigendom van Clavis srl – Gerealiseerd door InternetSol
Bezoek de website van ClavisHarmoniae.com in een andere taal ClavisHarmoniae.com

 Andere Clavis producten
Key Melatonin:www.keymelatonine.nl
Key Algen:www.keyalgen.nl