MAGNESIUM EN STRESS

Diverse wetenschappelijke studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat een significante verandering in de cel als gevolg van stress gekenmerkt wordt door een afgenomen verhouding tussen magnesium en calcium, veroorzaakt door een plotselinge calciumtoename in de cellen.

Het is bovendien bewezen dat de stressgevoeligheid afneemt wanneer Magnesium opnieuw overheerst in de cellen en de correcte verhouding tussen magnesium en calcium terugkeert en wanneer het overschot aan calcium wordt teruggebracht tot “normale” waarden. In een normale gezondheidstoestand volgt op stress een reactie wanneer er de noodzaak toe bestaat, en verdwijnt deze weer samen met de oorzaak. Bij afwezigheid van stress is de verhouding tussen magnesium en calcium in de cellen hoog.

Wanneer aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, door een tekort aan magnesium of door een te hoog calciumgehalte, kan het voorkomen dat de verhouding niet langer zelfregulerend werkt en de normale waarden (zoals bij afwezigheid van stress) niet meer bereikt worden. In deze gevallen kan de stressreactie zich ook voordoen zonder directe aanleiding. Bovendien is het een feit dat door een lage verhouding tussen magnesium en calcium de afscheiding van adrenaline en de reactie van de cellen hierop kunnen toenemen. Dit wil zeggen dat een te laag magnesiumgehalte kan verhinderen dat een stressreactie op de juiste manier onderdrukt wordt.

Nog erger is het wanneer het magnesiumgehalte in het lichaam heel laag komt te liggen en dit tekort aan magnesium zelf een oorzaak van stress wordt. Hierdoor ontstaat een mate van onrust die de stressreactie nog verder aandrijft, terwijl de hoeveelheid magnesium onvoldoende is om dit proces tegen te gaan. Het resultaat is een crisis in het magnesiumgehalte, en verhoogde stress.

In de moderne maatschappij hebben we met chronische stress te maken. Dit feit verhoogt onze dagelijkse behoefte aan magnesium om op een gezonde manier met stress om te kunnen gaan. Het blijkt dus duidelijk hoe belangrijk magnesium is om een drukke levensstijl de baas te kunnen, temeer omdat het huidige voedingspatroon gekenmerkt wordt door een laag magnesiumgehalte en een hoog calciumgehalte. De voedingssupplementen op basis van magnesium helpen bij het op peil brengen en houden van de gezonde verhouding tussen magnesium en calcium dat van groot belang is voor ons welzijn.


Clavis Harmoniae website eigendom van Clavis srl – Gerealiseerd door InternetSol
Bezoek de website van ClavisHarmoniae.com in een andere taal ClavisHarmoniae.com

 Andere Clavis producten
Key Melatonin:www.keymelatonine.nl
Key Algen:www.keyalgen.nl