STRESS

Stress is een spanningstoestand die in ons lichaam ontstaat wanneer het wordt blootgesteld aan negatieve fysieke of emotionele prikkels. Het brengt hierdoor een "INSPANNING" teweeg om zich aan te passen aan omstandigheden en situaties die niet in overeenstemming zijn met onze gemoedstoestand.

Stress veroorzaakt zowel fysieke als mentale reacties zoals vermoeidheid, slaapstoornissen, concentratieproblemen, angst en verhoogde inspanning. Langdurige blootstelling aan stressvolle situaties verhoogt het risico op lichamelijke problemen.

Het is dus duidelijk dat er een positieve balans dient te zijn in onze eigen omgeving omdat er anders een te grote inspanning tot aanpassing wordt gevraagd, met stress tot gevolg. Het leidt dan ook verder geen twijfel dat stressreacties zowel door fysieke en chemische prikkels als door emoties veroorzaakt kunnen worden; de aanpassing die hieruit voortkomt, zal dus zowel fysieke als psychologische gevolgen hebben. De reactie die volgt op de uitwerking van een stressprikkel is derhalve een aanpassing.

Clavis Harmoniae (niet voor niets de "sleutel der harmonie" genoemd) stimuleert ons zenuwstelsel en geeft ons hele organisme een positieve impuls. Het helpt ons om beter om te gaan met stressprikkels en gerelateerde symptomen (prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, angst en vermoeidheid). Het verbetert de manier hoe we met stress omgaan en vermindert de fysieke en psychologische druk die ontstaat wanneer we ons moeten aanpassen aan nieuwe situaties.


Clavis Harmoniae website eigendom van Clavis srl – Gerealiseerd door InternetSol
Bezoek de website van ClavisHarmoniae.com in een andere taal ClavisHarmoniae.com

 Andere Clavis producten
Key Melatonin:www.keymelatonine.nl
Key Algen:www.keyalgen.nl